OPEN BOAT DAY – visit Hawila in Holbæk!

[English below]


Kære venner,

I et år har Hawila været i Holbæk under ombygning og det har været en spændende tid, som vi gerne vil fejre med jer alle sammen denne lørdag den 23. oktober!

Fra kl. 10-16 vil der være ture rundt på Hawila, et printværksted, et oplæg fra kaptajnen om den igangværende ombygning, snacks, kager, drikkevarer og en masse god stemning – så kom og vær med!

Vi vil også kickstarte vores crowdfunding-kampagne samme dag, så hvis du vil vide mere om Hawila’s fremtid, så kig forbi og spørg os om alt det, du gerne vil vide!Vi glæder os til at byde dig velkommen om bord!

///

Hvad er Hawila Project?

Hawila er navnet på et 32 m langt norsk tomastet træskib, der blev bygget i 1935.
Det svenske Søfartsmuseum gav Hawila status som et kulturhistorisk værdifuldt skib, og hun blev også medlem af Træskib Sammenslutningen (T/S), den danske træskibsforening, hvis hovedformål er at fremme bevarelsen af gamle skibe.

I øjeblikket er skibet under ombygning i Holbæk Havn, så det kan blive ombygget til et kommercielt sejlende fragtskib.
Vores mission er at engagere og bygge bro mellem kystsamfund ved hjælp af en innovativ kombination af CO2-fri søtransport, forenet med en platform om bord til kulturel udveksling og uddannelse.

Dear friends,

For one year has Hawila been in Holbæk for her refit and it’s been an exciting time, which we would like to celebrate with you all this Saturday, October 23rd!

From 10 am – 4 pm there will be guided tours around Hawila, a printing workshop, a presentation by the captain about the current refit, snacks, cakes, drinks and a lot of good vibes – so come by and say hi to the crew!

We will also kick-start our crowdfunding campaign that same day, so if you want to know more about the future of Hawila, swing by and ask us everything you want to know!We can’t wait to welcome you on board!Your Hawila crew

///

What is Hawila Project?

Hawila is the name of a Norwegian 32 m long two-masted wooden Baltic trader, which was built in 1935. The Swedish state Maritime museum gave Hawila the status of a cultural-historical value vessel and she also became a member of the Træskib Sammenslutningen (T/S), the Danish wooden ship’s association whose main purpose is to promote the preservation of old vessels.

Currently, the ship is undergoing a refit in Holbæk Harbour for her to be converted into a commercial sailing cargo vessel. Our mission is to engage and bridge coastal communities using an innovative combination of CO2-free maritime transport, united with an onboard platform for cultural exchange and education.

Bookmark the permalink.