Hawila needs your vote to get support for the refit!

//For dansk, scroll under//

Hawila Project is applying for Realdania Funding to finish the refit of the ship so she can continue being a platform for culture, education and trade.We need 500 votes to be considered for this fund – and that’s where you come into the picture! Click on the link and give your vote to us by pressing the heart and write a comment about why Hawila is an important project for culture and community!

https://undervaerker.dk/udforsk-projekter/2021/hawila-project-med-fuld-sejl-mod-baeredygtigt-faellesskab

Hawila Project søger Realdania Fonden for at kunne gennemføre vores ønske om at ombygge skibet, så det kan fortsætte med at vores en platform for kultur, uddannelse og fragt.Vi skal bruge 500 stemmer for at blive valgt til puljen og det er dér, du kommer ind i billedet. Klik på linket og afgiv din stemme ved at trykke på hjertet – og skriv en kommentar om, hvorfor Hawila er et vigtigt projekt for kultur og fællesskab!

Bookmark the permalink.

Comments are closed.